divider

We realiseren ons dat het voor iedereen weer bijzonder spannende tijden zijn: het aantal positief geteste personen loopt op. Ook in onze regio is dit het geval. Onze locaties zijn een afspiegeling van de maatschappij: met het oplopen van het aantal besmettingen ‘buiten’ zien we ook binnen onze locaties de positieve testen oplopen. Niet alleen onder onze bewoners en cliënten zijn meer corona-patiënten geregistreerd, ook bezoekers en onze collega’s melden ons helaas regelmatig een positieve test.

We vinden het belangrijk informatie te geven over de maatregelen die binnen ZorgSpectrum zijn genomen.
Daarnaast worden er – afhankelijk van de situatie– specifieke maatregelen op bepaalde locaties genomen. Hierover zijn cliënten en hun 1e contactpersonen persoonlijk geïnformeerd.

 • Veilig werken
  We zetten alles op alles om zo veilig mogelijk te werken. Voor onze cliënten, bewoners, bezoekers en voor onze collega’s. Meerdere keren per week wordt binnen de crisisteams alle vragen die op ons af komen besproken en besluiten genomen. Dit doen we vaak in samenspraak met de GGD Utrecht en onze externe infectiepreventie deskundigen. Natuurlijk volgen we ook de richtlijnen van het RIVM.
 • Testen
  We testen veel en herhalen dit consequent bij de minste of geringste verdenking: we weten sneller dan tijdens de eerste golf wie ziek en wie gezond is en kunnen onze maatregelen hierop aanpassen.
 • Maatregelen
  Zodra een cliënt positief getest wordt, ondernemen wij actie. Betreft het een cliënt die goed te instrueren is dan kunnen de maatregelen anders zijn dan wanneer het gaat om een bewoner van groepswonen met dementie. Op die afdelingen wordt steeds de afweging gemaakt om de betreffende bewoner wel of niet te verplaatsen. We scheiden de zieke cliënten van degenen die geen klachten hebben. Iedereen wordt nauwlettend in de gaten gehouden en na een aantal dagen opnieuw getest.

We zijn blij dat bezoekers hun naasten blijven bezoeken. Om het risico op onderlinge besmettingen echter zoveel als mogelijk te beperken zijn er wel enkele aandachtspunten voor bezoekers.

 • Richtlijnen
  Wij vragen van u of u zich wilt houden aan de richtlijnen van het RIVM, waaronder het aanhouden van 1,5 meter afstand. Dit betekent dat bezoek eenmaal per dag plaatsvindt. Voor elke woning, of afdeling is een maximum aantal bezoekers vastgesteld. Dit aantal kan per locatie, maar daarbinnen ook per wooncluster of afdeling variëren en heeft te maken met onder andere de grootte van de kamers, maar ook of er dat moment sprake is van een of meerdere besmettingen. We zullen alles op alles zetten om bezoek doorgang te laten vinden. Ook bij zieke cliënten. Wij zorgen dan voor uw beschermende middelen zodat het bezoek veilig verloopt.
 • Mondkapjes
  Op onze locaties draagt iedereen, behalve de cliënten, een mondkapje. Daarop zijn geen uitzonderingen. We zien dat vrijwel iedereen dit ook doet en zijn daar heel erg blij mee. Binnen alle locaties is het dragen van een mondkapje verplicht. Helpt u ons alstublieft een zo veilig mogelijke leefomgeving voor uw naasten te houden.

Op onze internetpagina www.zorgspectrum.nl onder menuknop Corona staan veel vragen en antwoorden opgenomen in de veelgestelde vragen. U kunt hier wellicht antwoorden vinden op de vragen die u heeft. Cijfers over besmettingen die op deze website staan worden tweemaal per week geactualiseerd.

Geachte bezoekers,

Niet alleen landelijk, maar ook bij ZorgSpectrum zijn wij sinds deze week geconfronteerd met het feit dat er covid-19 besmettingen zijn vastgesteld. Het gaat om totaal zeven besmettingen, verdeeld over twee locaties, te weten De Geinsche Hof (Nieuwegein) en Hof van Batenstein (Vianen). In dit bericht informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Bezoek
Allereerst: bezoek is nog steeds welkom! Wel blijven de reguliere landelijke maatregelen van kracht die ook voor cliënten gelden, dat wil zeggen het maximum van 3 bezoekers per dag. Aanvullend gelden de regels bij ZorgSpectrum dat bezoek alléén nog mogelijk is in de eigen kamers/appartementen en niet in de gedeelde huiskamers. Vanwege de vereiste fysieke afstand van 1,5 meter, betekent dit in de praktijk dat er veelal twee bezoekers tegelijk op bezoek kunnen komen. Daarnaast geldt nog steeds dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

Grand cafés
Een aantal Grand cafés blijft vooralsnog open voor bezoek. Hierbij houden we rekening met een maximum aantal van 30 bezoekers en de 1,5 meter afstand. Het mondkapje mag dan afgedaan worden. Zodra men zich gaat voortbewegen (om koffie te halen, vaat weg te zetten of om weg te gaan), is het dragen van het mondkapje weer verplicht.

Meldingen van het aantal besmettingen
Zoals u van ons gewend bent, actualiseren wij 2x per week de corona-cijfers, te weten op dinsdag en vrijdag. Dit zijn dan altijd de cijfers van de dag ervóór. Dit geeft ons de gelegenheid directe familie als eerst op de hoogte te stellen.

Wie informeren wij bij een besmetting?
Zoals eerder schriftelijk is gemeld, zullen wij bij een besmetting alléén de cliënten en 1e contactpersonen informeren van het wooncluster/afdeling waar er sprake is van een besmetting.
U ontvangt hiervan bericht via het team waar u of uw naaste verblijft of woont. Overige cliënten en contactpersonen van dezelfde locatie worden niet geïnformeerd.

Samen zorgen wij voor een veilige woonomgeving
U kunt zich voorstellen dat niet alleen u, maar ook cliënten en de zorgcollega’s zich zorgen maken om de landelijke situatie, maar die in de locaties in het bijzonder. In de privésituatie zijn zorgcollega’s extra alert en beseffen zij de grote verantwoordelijkheid die zij hebben om zich aan de hygiënemaatregelen te houden. Wij vragen u, zeker in de locaties waar er sprake is van besmettingen, om begrip. Bijvoorbeeld door uw vragen aan het team via mail te stellen en door u bij uw bezoek aan de hygiënemaatregelen te houden. Wij rekenen op uw medewerking. 

Geachte bezoekers,

Vanaf 26 september bent u verplicht om als bezoeker een mondkapje te dragen. In dit bericht leggen wij u graag uit waarom dit noodzakelijk is.

Mondkapjes voor medewerkers
Vanaf zaterdag 26 september 2020 dragen alle medewerkers van ZorgSpectrum mondkapjes. Dit geldt voor alle medewerkers die zorg verlenen aan cliënten binnen 1,5 meter, maar ook voor medewerkers die niet rechtstreeks zorg verlenen, bijvoorbeeld bij de maaltijdbezorging, bij het verstrekken van medicijnen of bij welzijnsactiviteiten. Medewerkers dragen deze ook in de gangen en openbare ruimtes.

Waarom is deze maatregel noodzakelijk?
Door de GGD regio Utrecht is de alertheidsfase toegenomen van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’. Zij hebben de zorgorganisaties gevraagd alle medewerkers die binnen 1,5 meter van cliënten werkzaamheden verrichten, een mondkapje te dragen. ZorgSpectrum heeft besloten gehoor te geven aan deze oproep vanwege de toename van het aantal besmettingen in de regio. Hiermee willen we het risico op verspreiding van COVID-19 in de zorg zoveel mogelijk beperken. Het advies van de GGD regio Utrecht is gebaseerd op de richtlijn van verschillende instanties.

Wat betekent dit voor bezoekers?
U bent nog steeds van harte welkom! Wel bent u verplicht vanaf 26 september in de ZorgSpectrum-locaties een mondkapje te dragen. Deze dient u zelf mee te nemen. Indien u geen mondkapje draagt, hebben medewerkers het recht u de toegang tot de locatie te ontzeggen.

Is het Grand café nog open?
In een aantal locaties zijn de Grand cafés vooralsnog open. U kunt op de locaties informeren welke Grand cafés op het moment van uw bezoek open zijn. U kunt hiervoor bellen met het centrale telefoonnummer 030-6007140. Voor elk Grand café is een maximum aantal gasten vastgesteld op basis van de 1,5 meter maatregel. Wij verzoeken u de stoelen te laten staan. Indien u plaatsneemt mag u het mondkapje daar af doen om te eten en drinken. Zodra u zich voortbeweegt, dient u het mondkapje weer op te doen.  

Tot wanneer geldt deze maatregel?
Deze maatregel geldt voor minstens zes weken. Mogelijk dat dit nog langer duurt. Dit is afhankelijk van het aantal besmettingen in deze regio en de wijze waarop het virus zich ontwikkelt de komende periode. Wij zullen u tegen die tijd verder informeren. Waarom dragen medewerkers van ZorgSpectrum nu wel een mondkapje?In heel Nederland en de diverse media is er discussie over het al dan niet hanteren van de hygiënemaatregelen, waarbij vooral het houden van de 1,5 meter afstand verschil van mening geeft. Wij zijn ervan overtuigd dat alle hygiënemaatregelen noodzakelijk zijn.

Hartelijk dank voor uw begrip.

De laatste tijd is er landelijk discussie over het dragen van mondmaskers door zorgmedewerkers. Familie vraagt zich af waarom zij wel een mondkapje moeten dragen als zij binnen 1,5 meter van hun naaste zijn, maar dat zorgmedewerkers bij het verlenen van de dagelijkse zorg géén mondmasker te dragen. In dit nieuwsbericht leggen we dit u uit.

Ook bij ZorgSpectrum hebben we deze discussie gevolgd en eveneens de voor- en nadelen overwogen. Vooralsnog is besloten dat we onze zorgmedewerkers niet verplicht stellen om een mondmakers te dragen. De belangrijkste reden hiervoor is het draagcomfort: het werken met een mondkapje tijdens de zorg is niet comfortabel. Er is gedurende deze geruime tijd, terwijl de locaties weer open zijn voor bezoekers, sprake geweest van twee besmettingen binnen onze locaties. In beide situaties is de cliënt per direct overgeplaatst naar de corona-afdeling. Daarnaast is het contactonderzoek in gang gezet en wordt er tijdelijk gewerkt met persoonsbeschermende middelen. Daarmee is uitbreiding voorkomen. 
Bovenstaande laat zien hoe belangrijk het is dat we met elkaar, cliënten, zorgcollega’s en bezoekers, de hygiënemaatregelen in acht nemen.

In de vlog onderin dit bericht legt Specialist Ouderengeneeskunde Winfried Vergeer uit waarom ervoor wordt gekozen de zorgmedewerkers géén mondkapje te laten dragen.
Een uitzondering is van toepassing op zorgmedewerkers die op meerdere locaties werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Specialisten Ouderengeneeskunde, behandelaren, de Avond-Nacht-Weekend-coördinatoren of de leden van de verpleegkundigde dienst. Zij dragen wel een mondkapje als zij op meerdere locaties werken. Het kan daarom zijn dat bijvoorbeeld de ene fysiotherapeut wél een mondkapje draagt, maar een andere niet.

Indien u vragen heeft over het beleid rondom persoonsbeschermende middelen, dan kunt u deze stellen aan de Manager Zorg en welzijn waar u of uw naaste (tijdelijk) verblijft of woont.

We zitten middenin de zomer en zien helaas op landelijk en regionaal niveau een toename van het aantal covid-19 besmettingen.
Op onze locaties zijn er momenteel geen besmettingen, maar het is wel belangrijk om alert te blijven met elkaar.
We zien steeds vaker dat mensen gebruikmaken van een mondneusmasker waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Het gebruik hiervan vraagt wel enige attentie. Daarom heeft Chantal van den Brink, adviseur kwaliteit en lid van het operationeel coronateam, een filmpje gemaakt waarin zij uitlegt hoe u een mondmasker op de juiste manier op- en afzet.

Samengevat: waar moet u op letten bij het dragen van een mondmasker?

 • Zet het masker op- en af met behulp van de elastieken. Voorkom dat u het masker aanraakt met uw handen. Op die manier worden namelijk alsnog virusdeeltjes verspreid via uw handen.
 • Eten en drinken is heel lastig met een mondneusmasker. Het is belangrijk om het masker dan helemaal af te doen. Als u bijvoorbeeld het mondneusmasker aan uw oor laat bungelen of onder uw kin laat hangen, dan kunt u alsnog virusdeeltjes verspreiden.

Vragen?

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan de manager Zorg en welzijn of aan een van de zorgmedewerkers.

In de media worden er voorbeelden genoemd van zorgorganisaties waar er sprake is van verspreiding van het corona-virus via het koelsysteem. In dit nieuwsbericht informeren we u graag over de wijze waarop ZorgSpectrum het koelsysteem heeft ingericht.

Een veilig koelsysteem

In onze locaties werken we op alle locaties met een centraal koel-/ventilatiesysteem. We noemen dit WTW (warmte-terugwinning units). Alle units zijn gecontroleerd op veiligheid, ook specifiek op de wijze van ventilatie en daarmee het eventuele risico op verspreiding via dit koel-/ventilatiesysteem. Alle beschikbare types zijn gecontroleerd en veilig bevonden.
Dit concreet dat bij de bij ZorgSpectrum aanwezige WTW-units geen mogelijkheid is om COVID-19 te verspreiden via de luchtcirculatie.

Géén ventilatoren

Het RIVM raadt het gebruik van ventilatoren af. ZorgSpectrum heeft daarom besloten ventilatoren alléén te gebruiken in noodzakelijke gevallen. Of er sprake is van een noodzakelijke situatie, beslist het kernteam. Dit kernteam bestaat uit onder andere een Specialist Ouderengeneeskunde.

footer boog