divider

We zitten middenin de zomer en zien helaas op landelijk en regionaal niveau een toename van het aantal covid-19 besmettingen.
Op onze locaties zijn er momenteel geen besmettingen, maar het is wel belangrijk om alert te blijven met elkaar.
We zien steeds vaker dat mensen gebruikmaken van een mondneusmasker waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Het gebruik hiervan vraagt wel enige attentie. Daarom heeft Chantal van den Brink, adviseur kwaliteit en lid van het operationeel coronateam, een filmpje gemaakt waarin zij uitlegt hoe u een mondmasker op de juiste manier op- en afzet.

Samengevat: waar moet u op letten bij het dragen van een mondmasker?

  • Zet het masker op- en af met behulp van de elastieken. Voorkom dat u het masker aanraakt met uw handen. Op die manier worden namelijk alsnog virusdeeltjes verspreid via uw handen.
  • Eten en drinken is heel lastig met een mondneusmasker. Het is belangrijk om het masker dan helemaal af te doen. Als u bijvoorbeeld het mondneusmasker aan uw oor laat bungelen of onder uw kin laat hangen, dan kunt u alsnog virusdeeltjes verspreiden.

Vragen?

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen aan de manager Zorg en welzijn of aan een van de zorgmedewerkers.

In de media worden er voorbeelden genoemd van zorgorganisaties waar er sprake is van verspreiding van het corona-virus via het koelsysteem. In dit nieuwsbericht informeren we u graag over de wijze waarop ZorgSpectrum het koelsysteem heeft ingericht.

Een veilig koelsysteem

In onze locaties werken we op alle locaties met een centraal koel-/ventilatiesysteem. We noemen dit WTW (warmte-terugwinning units). Alle units zijn gecontroleerd op veiligheid, ook specifiek op de wijze van ventilatie en daarmee het eventuele risico op verspreiding via dit koel-/ventilatiesysteem. Alle beschikbare types zijn gecontroleerd en veilig bevonden.
Dit concreet dat bij de bij ZorgSpectrum aanwezige WTW-units geen mogelijkheid is om COVID-19 te verspreiden via de luchtcirculatie.

Géén ventilatoren

Het RIVM raadt het gebruik van ventilatoren af. ZorgSpectrum heeft daarom besloten ventilatoren alléén te gebruiken in noodzakelijke gevallen. Of er sprake is van een noodzakelijke situatie, beslist het kernteam. Dit kernteam bestaat uit onder andere een Specialist Ouderengeneeskunde.

Geachte bezoekers,

Vanaf vandaag bent u weer welkom op de locaties. Dat is fijn, maar kan ook een beetje spannend zijn. Voor cliënten, voor ons als medewerkers, maar ook voor u als partner, familie, kennis of vrijwilligers. We vinden het belangrijk daar aandacht voor te hebben. Daarom hebben wij voor u achtergrondinformatie, tips en ondersteunende gedachten die voor u wellicht bruikbaar zijn.  

* Vijf helpende gedachten om angstige gevoelens te verlichten 
Op bezoek komen is spannend en kan gevoelens van angst geven. Een van de manieren om angsten te verlichten is: Anders denken. Denken, doen en voelen zijn immers nauw met elkaar verbonden. Daarom reikt ZorgSpectrum-psycholoog Marja Vink een vijftal gedachten aan die behulpzaam kunnen zijn om met een gerust hart weer op bezoek te komen. U kunt de bijlage hier bekijken

* Een naaste met dementie 
Eerder heeft ZorgSpectrum-psycholoog Frederik Jan Bruijel heeft een handreiking geschreven voor familie die op bezoek gaat bij hun naaste met dementie. Fijn dat hiervoor veel belangstelling was. Daarom brengen we het graag opnieuw onder uw aandacht. Klik hiervoor op de link hierboven. 

* Het ethisch kompas: maatwerk!
Graag willen we 'kwaliteit van leven' weer centraal stellen. Dat betekent dat we met elkaar kijken naar wensen en behoeften van cliënten en naasten, en daarbij zoveel als mogelijk rekening houden met de veiligheid. Hiervoor is binnen ZorgSpectrum een hulpmiddel ontwikkeld, namelijk het Ethisch Kompas. Psycholoog Amy van Doormaal en Specialist Ouderengeneeskunde Mirjam Bezemer leggen dit uit in deze vlog.

Wij hopen u snel weer te ontmoeten!

Geachte cliënten en 1e contactpersonen,

Welkom terug!
Het is vandaag 1 juli, de deuren van onze locaties zijn weer open voor bezoekers.
Wij allen hebben uw aanwezigheid en gezelligheid gemist. We zijn blij dat u uw naaste weer kunt bezoeken.
Dit keer niet alleen, of uitsluitend vanachter het raam of de telefoon, maar door in elkaars nabijheid te zijn. Ook al is dat op 1,5 meter afstand.

De afgelopen maanden waren zwaar. Vooral voor uw naaste en voor u als mantelzorger, familielid, vriend of goede kennis. Maar ook voor onze collega’s van ZorgSpectrum was het een pittige tijd. Daarover heb ik onderstaande vlog opgenomen en ik nodig u van harte uit deze te beluisteren.

Nogmaals, fijn dat u er weer bent!

Met hartelijke groet,

Vivian Broex
Raad van Bestuur

 

Bezoek weer welkom per 1 juli

Goed nieuws!

Wij zijn blij dat het Kabinet woensdag heeft besloten dat er per 1 juli geen beperkingen meer gelden voor het bezoek in verpleeghuizen. Uiteraard blijven er maatregelen gelden om het bezoek zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

Locaties weer open

Per 1 juli is bezoek weer welkom gedurende de hele dag. Op dat moment gaan ook de deuren van de locatie weer open. Dit betekent dat de locatie tot en met 30 juni alleen geopend is tijdens de vaste bezoektijden, voor de vaste bezoekers. Tijdens de overige uren van de dag is de locatie nog gesloten.

Bezoek weer welkom

Alle bezoekers zijn per 1 juli weer welkom en zij hoeven zich niet vooraf te melden. Bezoek kan plaatsvinden op de eigen kamer of appartement. Wij vragen bezoekers om niet met veel mensen tegelijkertijd te komen en altijd de 1,5 meter afstand te bewaren. Uiteraard kan men ook samen naar buiten. De Grand Cafés, Petit Cafés, en de huiskamer(s) zijn per 1 juli nog niet open voor bezoekers. Deze zijn voorlopig alleen voor bewoners en cliënten open, zodat zij elkaar weer kunnen ontmoeten.

We vragen iedereen om de maatregelen die in de samenleving als geheel gelden ook binnen en buiten de locaties te hanteren. Ondanks dat 1,5 meter afstand houden het meest veilig is, kunnen er omstandigheden zijn dat dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel. We vragen de bezoeker in dat geval een mondkapje mee te neme, net zoals in het openbaar vervoer.

Wat te doen bij een eventuele besmetting?

Ook na 30 juni staat uw gezondheid en die van onze collega’s voorop. Bij een besmetting bekijken we op basis van de individuele situatie wat dit voor het bezoek betekent. Indien noodzakelijk, kunnen de afspraken omtrent bezoek voor die specifieke locatie, afdeling, etage of woning aangepast worden.

Meer informatie

We zijn erg blij met dit goede nieuws en hebben hierover op 25 juni alle cliënten en 1e contactpersonen per brief geïnformeerd.

Bezoekplan vanaf 15 juni 2020 

Verruiming bezoekregeling
Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft woensdag 3 juni een nieuwe versoepeling van de bezoekregeling aangekondigd. Vanaf 15 juni mogen cliënten meer dan één vaste bezoeker ontvangen. Dat is fijn nieuws In dit bericht willen wij u zo goed mogelijk informeren wat dit voor u betekent, alhoewel wij ons realiseren dat wij nog niet àlle antwoorden kunnen geven. Hieronder leggen wij u uit waarom dit zo is en wat er al wel mogelijk is.

Wat betekent de verruiming van het bezoekplan voor u?
* Twee vaste bezoekers op twee momenten per week
Per cliënt kunnen twee vaste bezoekers per week komen op twee verschillende momenten. Dit kan echter alleen als de ruimte op het appartement of kamer het toelaat dat twee vaste bezoekers tegelijk op bezoek komen. Het team overlegt volgende week met cliënt of 1e contactpersoon wie de tweede vaste bezoeker wordt en geeft informatie over de datum waarop dit in kan gaan. Dit is afhankelijk van de noodzakelijke voorbereidingstijd. Uiteraard is het niet verplicht een tweede vaste bezoeker aan te wijzen.

* Buiten wandelen
Met het mooie zomerweer in het vooruitzicht, verlangt iedereen ernaar om vaker naar buiten te gaan. Vanaf 15 juni kunnen cliënten zelf of samen met hun bezoeker naar buiten gaan voor een wandelingetje. U kunt ook met elkaar genieten van het buitenterras van de locatie. In alle situaties vragen we iedereen voldoende afstand te houden en drukte te vermijden. Bij gebruik van een rolstoel, of het wandelen aan de arm, draagt de begeleider een zelf meegenomen mondkapje.

Mondmasker
Ook is vanaf 15 juni het dragen van een mondmasker niet meer nodig bij bewoners die zelf goed de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Als de bezoeker het prettiger vindt om een mondkapje te dragen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Dit kan ook een zelf meegenomen mondkapje zijn.
Bij een bewoner die niet goed instrueerbaar is (bijvoorbeeld bewoners met dementie) draagt de bezoeker sowieso een mondmasker. Zoals eerder aangegeven verstrekken wij een mondmasker bij de entree van de locatie.

Verdere openstelling gaat in fases
We waren blij dat in alle locaties van ZorgSpectrum vanaf 25 mei bezoek door één vaste bezoeker per bewoner per week weer mogelijk is. Dit is volgens de landelijke ‘Handreiking verpleeghuizen’ de eerste van vier fases van openstelling. Elke fase duurt minimaal 2 weken. Het overstappen naar een volgende fase kan bij de ene locatie langer duren dan bij de andere en het kan zelfs verschillend zijn binnen dezelfde locatie. Dus waar de ene woning, afdeling of etage zich nog in fase 1 bevindt, kunnen anderen al overgaan naar fase 2.

Aanvullende contactmomenten
Gezien de beperkingen in het bezoek vinden wij het belangrijk dat er meerdere mogelijkheden voor contact zijn. Naast één of meer vaste bezoekers, blijven de raamvisites, het beeldbellen of in sommige locaties de bezoekunits daarom bestaan. Daarmee is het voor cliënten mogelijk contact te hebben met verschillende familieleden of vrienden.

Wat te doen bij een eventuele besmetting?
De gezondheid van alle cliënten staat voorop. Mocht er sprake van zijn dat één van de  cliënten besmet is, dan bekijken we op basis van de individuele situatie wat dit voor het bezoek betekent. Indien noodzakelijk, kan het bezoekplan voor die specifieke locatie, afdeling of woning aangepast worden.

Begrip en geduld
Na zo’n lange periode is het fijn als naasten elkaar weer kunnen zien en naar buiten kunnen gaan. Wij horen daarbij ook dat het soms moeilijk is de 1,5 meter afstand te bewaren en de regels aan te houden. Toch vragen wij aan iedereen de afspraken op te volgen. Wanneer we ons met elkaar houden aan deze eisen maken we het samen mogelijk om weer naar de volgende fase van openstelling te gaan. Wij vragen een ieder om geduld en begrip. Voor de gezondheid van onze cliënten, hun naasten én van onze medewerkers.

Informatie naar cliënten en 1e contactpersonen
Alle cliënten en 1e contactpersonen zijn 11 en 12 juni persoonlijk geïnformeerd over de inhoud van dit bericht.

Informatie voorafgaande aan uw bezoek
Wilt u goed voorbereid zijn op uw bezoek? Wij verzoeken u kennis te nemen van de hygiëneregels die wij op onze locaties hanteren. Deze vindt u rechts bij downloads, of klik hier.

 

footer boog