divider

Virtuele rondleiding Ervenstaete

Op 27 oktober vond de virtuele opening plaats van Ervenstaete. Dat deden we met een inhoudelijk webinar met zorgthema's waarbij de samenwerking met o.a. De Hoogstraat aan bod kwam en werd het Topcare-label besproken. Er werd gereflecteerd door inhoudsdeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Tot slot was er de formele opening door burgemeester Gilbert Isabella van de gemeente Houten. Wij kunnen ons voorstellen dat ook ú benieuwd bent naar Ervenstaete of graag het webinar wilt terugkijken. Dat kan. Via onderstaande link kunt u ofwel het webinar in het geheel terugkijken. Veel kijkplezier. 

Bent u benieuwd naar het volledige webinar ter gelegenheid van de opening? Klik dan op onderstaand filmpje. 

Wilt u alleen een digitale rondleiding door de locatie? Klik dan op onderstaand filmpje.

 

Marieke Verlaan

Marieke Verlaan benoemd tot lid Raad van Toezicht

In het reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld dat één lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad. Met veel plezier kondigen wij daarom aan dat met ingang van 1 november 2020 Drs. M.N.E. (Marieke) Verlaan-Snieders is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Vertrek Filia Kramp

In verband met het vertrek van Filia Kramp uit de Raad van Toezicht, ontstond een vacature voor een nieuw lid die op voordracht van de Centrale Cliëntenraad zitting heeft in de Raad van Toezicht. Hiervoor is destijds een wervingsprocedure opgestart.

Kandidaten

De werving was in handen van het Nationaal Register. De afgelopen maanden zijn met beoogde kandidaten gesprekken gevoerd met de selectiecommissies, bestaande uit afvaardigingen van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Uit deze gesprekken kwam ook mevrouw Verlaan naar voren als te benoemen lid.

Benoeming

In een ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 28 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht besloten mevrouw Verlaan te benoemen als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 november 2020.

Ervaring

Mevrouw Verlaan is momenteel werkzaam als kaderhuisarts ouderengeneeskunde bij de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) Leonard Springer, maar ook als Medisch Directeur Kcoetz Wijkgerichte Zorg. Zij heeft veel ervaring in innovatieve samenwerking in de eerstelijnszorg en ouderenzorg. Dat zij over leidinggevende kwaliteiten capaciteiten beschikt, bestuurlijke ervaring heeft en een belangrijke schakel kan vormen tussen de verschillende belangen en stakeholders, was een doorslaggevende factor voor haar benoeming.

Wij heten mevrouw Verlaan van harte welkom als lid van de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht en het Directieteam,

Vivian Broex

Ondertekening 29 10 2020

Samenwerking De Hoogstraat Revalidatie en ZorgSpectrum

Vivian Broex (ZorgSpectrum) en Jan Willem Meijer (De Hoogstraat Revalidatie) ondertekenden op 29 oktober 2020 een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Hiermee wordt een volgende stap gezet in de netwerksamenwerking tussen verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatie, in het bijzonder voor mensen met een dwarslaesie. Vanaf begin volgend jaar start ZorgSpectrum een eigen afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van patiënten, binnen De Hoogstraat Revalidatie op de Rembrandtkade.

Meerwaarde
Per 1 januari 2021 kunnen patiënten op deze ZorgSpectrum afdeling verblijven. Dat kan voor patiënten die de klinische medisch specialistische revalidatie hebben beëindigd, maar nog niet naar huis kunnen. Of voor patiënten die (nog) onvoldoende belastbaar zijn om klinische medisch specialistische revalidatie te ondergaan. Voor deze patiënten kan het waardevol zijn dat zij in de nabijheid van het revalidatiecentrum verblijven waar specifieke expertise beschikbaar is. Daarnaast kunnen ook patiënten verblijven die geen revalidatie hoeven ondergaan, maar wel verzorging of verpleging nodig hebben. Hiermee wordt voor patiënten een passend aanbod van zorg gedaan op het juiste moment op de juiste plek.

Impuls aan netwerkzorg bij dwarslaesie
Jan-Willem Meijer: “Patiënten met een dwarslaesie hebben profijt van deze samenwerking. Bijvoorbeeld als zij geopereerd zijn en hun intensieve revalidatie in de medisch Specialistische revalidatie nog niet gestart kan worden. Zij hebben wel zorg, minder intensieve revalidatie en specifieke expertise nodig. Zij kunnen dan al gebruik maken van expertise van de samenwerkingspartners en na hun herstel in de afdeling bij ZorgSpectrum direct hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat.” Vivian Broex vult aan: “Er zit veel kennis bij ZorgSpectrum als het gaat om geriatrische revalidatie (ouderenzorg) en het bieden van een therapeutisch revalidatieklimaat. Oudere patiënten met een onlangs ontwikkelde dwarslaesie die het intensieve medisch specialistisch revalidatie programma (nog) niet aankunnen, kunnen op onze afdeling dan een minder intensief specialistisch geriatrisch revalidatieprogramma volgen. Daarmee kunnen ook patiëntengroepen buiten de regio ondersteund worden.”

Krachten bundelen
De samenwerking is een mooi voorbeeld hoe je als zelfstandige organisaties de krachten in de regio kunt bundelen. Zo ontstaat een revalidatienetwerk waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Vivian Broex: “We vinden het belangrijk dat de zorg die de patiënt nodig heeft, het uitgangspunt moet zijn. Als zorgorganisaties kunnen wij de handen ineen slaan om dat voor elkaar te krijgen. Dat is de kracht van samenwerken en ontzorgt de patiënt.”
Jan Willem Meijer daarover: “De Hoogstraat wil revalidanten met complexe problemen van alle leeftijden voorzien van de juiste zorg op de juiste plek middels een gespecialiseerd revalidatienetwerk. Deze samenwerking met ZorgSpectrum in ons huis is daarin een eerste stap.“ Ook andere aanbieders van revalidatie in de regio zullen aansluiten op dit revalidatienetwerk voor specifieke doelgroepen.

We hebben goed nieuws!

Locatie Vreeswijk blijft open tot 1 november 2023.

Waarom blijft locatie Vreeswijk langer open?

Locatie Vreeswijk blijft langer open omdat er steeds meer mensen in de regio zijn die in aanmerking komen voor een woonvorm met zorg. De wachtlijst is groot. Als zorgorganisatie vinden we het belangrijk deze zorg ook te kunnen bieden en zoeken wij naar verschillende huisvestingsalternatieven in de regio. Zo openen we medio juni 2021 locatie De Kuifmees in Nieuwegein. Dit is nog niet genoeg om alle mensen op de wachtlijst een plaats te bieden en zullen we éérst extra woonvormen moeten vinden vóórdat locatie Vreeswijk kan sluiten. Daarom hebben we in overleg met de verhuurder besloten dat locatie Vreeswijk langer open blijft.

Wat betekent dit voor locatie Vreeswijk?

Allereerst, dat de huidige bewoners er langer kunnen blijven wonen.
Daarnaast blijft ook de vraag toenemen naar zorg en ondersteuning voor tijdelijke woonvoorzieningen, of de mogelijkheid om te revalideren en herstellen. De bouw van locatie Ervenstaete die opent op 27 oktober 2020, is hier een voorbeeld van. In locatie Vreeswijk gaan we een nieuwe afdeling op de begane grond openen voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblematiek met 8 plaatsen.
Ook voor deze groep cliënten willen wij de juiste zorg bieden.

Woonstudio's voor jonge mensen met dementie in Het Haltna Huis

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten krijgt een woongroep voor jonge mensen met dementie. Dit is mogelijk vanwege de aanstaande verhuizing van de revalidatieafdeling naar nieuwbouwlocatie Ervenstaete.

De ondersteuning voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling bij ZorgSpectrum. Mensen die op relatief jonge leeftijd (onder de 65 jaar) de diagnose dementie krijgen, lopen tegen andere problemen aan dan ouderen met deze ziekte. Jonge mensen staan vaak nog volop in het maatschappelijk leven. Ze hebben een baan, een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. De impact van de dementie is hierdoor groot. In 2019 is ZorgSpectrum daarom gestart met het aanbieden van dagbehandeling voor deze doelgroep.
Dit aanbod breiden we verder uit met een woongroep voor jonge mensen met dementie.

Woonstudio’s
De woongroep komt op de eerste verdieping van Het Haltna Huis. Momenteel is hier nog de revalidatieafdeling gevestigd, maar deze afdeling verhuist eind oktober naar onze nieuwe locatie Ervenstaete in Houten. Hierdoor komt er per 1 november 2020 woonruimte vrij. In totaal zijn er twaalf woonstudio’s beschikbaar.
ZorgSpectrum vindt het belangrijk dat jonge mensen met dementie zoveel mogelijk zelf regie kunnen blijven voeren over hun leven. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om een open setting te creëren op de woonafdeling. Om de veiligheid van onze toekomstige bewoners te kunnen waarborgen, maakt ZorgSpectrum gebruik van technische ondersteuning zoals GPS. Hierdoor kunnen bewoners in veiligheid vrijheid, met nabijheid van begeleiders, bewegen.

Dagbehandeling
De woonafdeling is zowel voor bezoekers van de JMD dagbehandeling als voor andere jonge mensen met dementie voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. Normaal gesproken betekent een verhuizing naar een woonzorglocatie dat een cliënt niet (meer) naar de dagbehandeling gaat, maar dat willen we dit keer anders aanpakken. Op het moment dat een cliënt verhuist naar de woongroep, kan hij/zij overdag de dagbehandeling (blijven) bezoeken. Op het dagcentrum zal daardoor een mix ontstaan van mensen die thuis wonen en van bewoners van Het Haltna Huis. In de avond kunnen bewoners hun eigen tijd invullen, begeleiding is altijd aanwezig.

Logeren
Naast de woonstudio’s komen er ook twee studio’s beschikbaar voor logeren. Vanaf 1 november kunnen jonge mensen met dementie hier tijdelijk verblijven. De logeerperiode kan de mantelzorger helpen om weren even op adem te komen, waardoor het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen.

Meer informatie?
Wilt u weten of de woongroep voor jonge mensen met dementie iets voor u is? Dan kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs. Zij zijn bereikbaar via 030-6575045 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kuifmees

ZorgSpectrum realiseert nieuwe woonzorglocatie in Nieuwegein

Zorgorganisatie ZorgSpectrum realiseert een nieuwe woonzorglocatie in Nieuwegein en speelt daarmee in op de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg. Het voormalig kantoorgebouw aan de Kuifmees 50 wordt getransformeerd tot een intramuraal zorgcomplex. Het pand is aangekocht door het Bouwinvest Healthcare Fund.

In het complex worden 76 zorgeenheden met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd voor mensen met dementie. Alle bewoners hebben de beschikking over een privé woonruimte met eigen sanitaire voorzieningen. Daarnaast kunnen bewoners op elke verdieping gebruikmaken van een tweetal gemeenschappelijke woonkamers met een directe toegang tot de buitenruimte.

Het complex ligt in de wijk Doorslag en op loopafstand van het St. Antonius ziekenhuis en diverse voorzieningen.

Wachtlijsten

Vastgoedcoördinator Johan Gubbens: “In Nieuwegein is een toenemende vraag naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Met de realisatie van deze nieuwe woonzorglocatie komen we tegemoet aan de oplopende wachtlijsten in de intramurale zorg. Naar verwachting openen we medio juni 2021 de deuren.”

De Kuifmees biedt een aangename en stimulerende omgeving waar van alles te beleven is en waar bewoners actief betrokken worden bij (dagelijkse) bezigheden. Kwartiermaker Maria Wilson: “De nadruk ligt op het realiseren van een betekenisvol leven. We leren de mens achter de bewoner kennen. Wat vindt iemand belangrijk? Welke wensen, behoeften en voorkeuren heeft hij/zij? Samen met bewoners en hun naasten zorgen wij voor een prettige daginvulling.”

Duurzaam

De transformatie van kantoorgebouw naar woonzorg past bij de duurzaamheidsambitie van het Heatlhcare Fund. Het woonzorgcomplex wordt voorzien van extra isolatie, dubbelglas en zonnepanelen. Warmte wordt opgewekt door middel van een warmtepomp.

Deze aankoop past uitstekend binnen de ambities van het Bouwinvest Healthcare Fund om verder uit te breiden in het segment intramurale zorg. “We zijn blij dat we dit gebouw voor ZorgSpectrum in portefeuille kunnen nemen. Gezien de groeiende vraag naar plaatsen voor mensen met een zware zorgvraag in Nieuwegein voorziet dit gebouw in de grote behoefte aan passende huisvesting”, aldus Erwin Drenth, Director Dutch Healthcare Investments.

 

Foto: v.l.n.r. Johan Gubbens, vastgoedcoördinator bij ZorgSpectrum; Monique Tetteroo, manager bij Bouwinvest Healthcare Fund; Vivian Broex, Raad van Bestuur bij ZorgSpectrum en Arjen Maatje, projectontwikkelaar/eigenaar van Fortius Real Estate Development. ©Timo van Ekris

footer boog