divider

bloggers Desiree Potters

Dacht jij te weten hoe de dagbehandeling werkt?

Het beeld van een buitenstaander over de dagbehandeling is vaak dat er ‘spelletjes gespeeld worden’. Of dat het ‘dagopvang’ is, een woord waar wij als medewerker dagactiviteiten een hekel aan hebben. Het is logisch dat het in de volksmond het vaak zo genoemd wordt, maar ik wil graag wat meer uitleggen over al onze bezigheden.

Ik ben een duizendpoot. Dat gevoel heb ik vaak als ik een dag afsluit. Er is van alles gebeurd en er zijn nog zoveel dingen te regelen.

Dag voorbereiden

Om negen uur moeten we beginnen, maar vaak zijn wij er al om half negen om even bij te kletsen, de agenda te checken en onze rapportage te lezen. Ik bereid de dag voor en overleg met mijn collega’s welke activiteiten we gaan doen.

Vandaag is een cliënt om 10.30 uur nog niet binnen. Wij bellen naar deze meneer, die alleen woont. Uiteindelijk blijkt dat hij is gevallen en naar het ziekenhuis is. Wij nemen dan contact op met de mantelzorger om te kijken of er ondersteuning nodig is, zodra hij weer thuis komt.

Ondertussen is de groep aanwezig en zijn we druk met te luisteren naar hun verhalen. Een cliënt vraagt om een aanpassing thuis. Ik vraag aan collega’s van ergotherapie of zij dit willen opnemen.

Ingrijpen bij verandering

Doordat we de hele dag met de mensen in contact zijn, zien we meer en kunnen we ook bij verandering ingrijpen. Als iemand bijvoorbeeld erg mager wordt, gaan wij met de thuiszorg en de mantelzorger in gesprek wat onze zorgen zijn.

Als de koffie en het praatje is geweest, beginnen we met de activiteiten. Wij lopen vaak met de mensen met een visuele beperking een stuk door het park, thuis hebben zij meestal geen gelegenheid om dit te doen. Met de achterblijvers lezen we de krant en bespreken we de actualiteiten.

Er gaat een collega achter de computer en telefoon zitten om de lopende zaken te regelen. Als er tijd over is en we krijgen de cliënten gemotiveerd, dan bewegen we op muziek. Ondertussen helpen we de cliënten bij de toiletgang.

In het ochtendprogramma kan ook therapie aangeboden worden. Individueel of in groepsverband. Dit doen de behandelaren in samenwerking met een van de medewerkers.

Degene die achter de computer heeft gezeten, bereidt de broodmaaltijd voor en doet zo nodig de boodschappen met een cliënt samen, zodat die weer wat beweegt.

Genoeg gegeten en gedronken

Om 12.15 uur dekken we de tafel en gaan we eten. We zitten hier altijd bij om te helpen en in de gaten te houden dat er niemand zich verslikt en er voldoende word gegeten en gedronken.

Na de lunch gaan sommige cliënten rusten in de relaxfauteuils of gewoon aan de tafel en sommigen maken een puzzel met een van de onmisbare vrijwilligers.

Wij hebben dan tijd om de dingen te regelen die nodig zijn. De dossiers op orde maken in het elektronisch dossier, afspraken regelen voor een multidisciplinair overleg met de behandelaren, telefoontjes naar mantelzorgers om hun vragen te beantwoorden, bestellingen plaatsen voor boodschappen, een defect doorgeven.

Activiteiten voor creativiteit en geheugen

Om half drie beginnen we weer met koffie en thee en een activiteit. Door het niveauverschil proberen we er altijd twee per middag aan te bieden. Vaak een creatieve activiteit en eentje om het geheugen te trainen. Hierbij hou je cliënt individueel in het oog, om te zien wat het beste bij hen aansluit.

Om kwart voor vier gaan we de cliënten helpen zich klaar te maken voor de taxirit naar huis. Deze komen om vier uur en dan willen ze kant en klaar zitten.

Als de mensen opgehaald zijn, ruimen we alles op, we vegen en stofzuigen. We brengen het vuilnis en de was weg en gaan rapporteren en wat lopende zaken regelen.

Om vijf uur gaan we na een controlerondje weer naar huis, moe maar voldaan.

Zomaar een dag

Dit is zo maar een dag op de dagbehandeling. Ons doel en streven is altijd dat een cliënt een goed en voldaan gevoel heeft als hij of zij naar huis gaat.

Dan is onze dag geslaagd.

Blogger: Dees Potters, medewerker Welzijn & Activering

footer boog