divider

Brainstormen over werken met passie

Ik kreeg een uitnodiging voor een brainstormsessie ‘Samen meer mogelijk’ over de kernwaarden en missie van ZorgSpectrum. Ik besloot hieraan deel te nemen en kwam erachter dat voor mij werken met passie het allerbelangrijkste is.

Tijdens de brainstorm gingen we met de collega’s van het team waar je dagelijks mee werkt aan de slag. We konden kiezen uit de tien missie-elementen. Het was lastig om een juiste te vinden. Naar onze mening beschreven ze de missie niet nauwkeurig genoeg. Dus… we hebben er zelf een op papier gezet.

Onze eigen missie

Het missie-element dat we zelf hebben omschreven is:

Wij willen cliënten en/of mantelzorgers ondersteunen bij de regievoering en hun zelfredzaamheid, daarbij rekening houdend met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Dat doen we door te helpen zoeken naar de intrinsieke motivatie van de cliënt.

Onze kernwaarden zijn onze drijfveren

We keken ook naar de kernwaarden. Die gaan over onze drijfveren. Die maken dat we waardevol zijn voor onze cliënten.

De kernwaarden vertellen het verhaal van ons primaire proces en hoe wij ondersteunen. De kernwaarden zijn nauw verbonden met de missie.

Onze groep herkent zich het meest in deze kernwaarden: positief, deskundig en betrouwbaar.

Collega’s van de andere groep sluiten zich aan bij de missie dat mensen zo zelfstandig als mogelijk hun eigen leven kunnen leven. Met als kernwaarden: eerlijk en betrouwbaar.

De vrijheid die je krijgt

Binnen onze organisatie past de cultuur dat je de vrijheid mag nemen om je werk te doen. Samen te werken met mensen die van binnen de drive voelen om hun passie te volgen. Durf je je kompas te volgen?  

Het raakt mij iedere keer weer diep als je ziet gebeuren dat mensen hun hart volgen. Ik herken het zelf ook in mijn manier van werken.

Een cliënt die op onze afdeling verblijft, is bezig om zijn ziekzijn richting te geven. Hij is op zoek naar inzicht in zijn gezondheidssituatie. In de momenten dat ik hierover met hem praat, zie ik dat kennis veel voor hem betekent. Op internet zoek ik informatie op en geef het aan hem. Tranen van dankbaarheid stromen over zijn wangen. Hij vraagt waarom ik dit voor hem doe. Mijn antwoord is dat ik zie wat voor impact dit heeft en graag wil helpen. Dat dit met passie te maken heeft. De cliënt bedankt me en zegt: “Je raakt mij”.

Ook mijn collega’s zie ik gedreven aan het werk. Het mooie hiervan is dat ieder dat op zijn eigen manier doet, die bij hem past. Bijvoorbeeld het liefdevol begeleiden van cliënten en hun kinderen als het einde nadert.

Doe mee!

Met alle complimenten die we later via het blad Samen kregen van Vivian Broex, onze collega van de Raad van Bestuur blijkt: met onze manier van werken zit het goed.

Zullen we er dit jaar weer passievol tegenaan gaan? Ik ben vast begonnen. Doe je mee?

Blogger: Arianne Brouwer, Verzorgende

bloggers Arianne Brouwer

footer boog