divider

Meer rust op een slim matras

Weten of iemand wel of niet in bed ligt en meer inzicht krijgen in het slaappatroon. Met deze informatie kan een zorgmedewerker niet alleen efficiënter omgaan met de tijd, maar ook de kwaliteit van de zorg verbeteren. Met deze motivatie is ZorgSpectrum een pilot gestart met het slimme matras.

Hoe kan je een matras slim maken? Door het verwerken van sensoren in het matras wordt het mogelijk om te zien of iemand in bed ligt en in welke houding. De techniek zit aan de binnenkant, dus aan het matras zelf zie je niks. Het enige verschil is een klein wit kastje dat aan de rand van het bed gehangen wordt en waar alle gegevens op binnenkomen. Met dat kastje doen we verder niks, de zorgmedewerker krijg de gegevens gemakkelijk en overzichtelijk binnen op een smartphone.

Maar waarom wil je een slim matras?

Er worden allerlei uiteenlopende ideeën en producten ontwikkeld voor de zorg, maar het begint altijd met de vraag “wat doet het en waarom zouden we het willen?” Dat geldt ook voor het matras, want het registeren of iemand uit bed stapt is niet nieuw en kunnen we nu ook regelen met behulp van sensorpaaltjes.

Deze paaltjes reageren op beweging en geven dan een signaal aan de zorgmedewerker. Het nadeel hiervan is dat ze soms iets te goed werken. Ook wanneer er een kussen uit het bed valt, of als iemand even met een been of arm uit bed hangt gaat de sensor af. In dat geval moet een zorgmedewerker toch kijken of het allemaal goed gaat. Erg onhandig en tijdsintensief als het achteraf om een valse melding blijkt te gaan. Het matras kan daarin veel betrouwbaardere meldingen geven.

Een ander voordeel is dat er een vertraging ingesteld kan worden. Afhankelijk van de situatie is het geen probleem als een bewoner ’s nachts even naar het toilet gaat. Als de bewoner dan binnen een bepaalde tijd weer terug in bed ligt, gaat er geen alarm af. Door deze maatregelen hoeft de verzorgende minder vaak onnodig in actie te komen en wordt de bewoner ook niet gestoord als dat niet nodig is. Vandaar dat er is gekozen om een pilot te starten met het slimme matras, want Zorgspectrum wil graag zorgvernieuwend zijn.

Niet voor niks de trap op

Vol enthousiasme zijn van start gegaan met de pilot. Daarbij zijn we ook gebruik blijven maken van de sensorpaaltjes om te garanderen dat er niks mis kon gaan.

Als snel na de start van de pilot kregen we de eerste positieve reacties. De matrassen gaven veel minder meldingen, en de meldingen die wel doorkwamen waren inderdaad terecht. Vooral voor de nachtzorg kan dit veel voordeel opleveren. Zij hoeven dan minder vaak in actie te komen bij onterechte alarmen. Erg prettig als het alarm op de derde verdieping af gaat en je, om veiligheidsreden, met de trap moet.

Vervelend blauw lampje

Gedurende een pilot met een nieuw product kunnen natuurlijk altijd onverwachte en rare dingen gebeuren. Ook deze pilot was hierin niet anders. Zo bleek meerdere keren een bepaald matras halverwege de nacht niet meer te werken. De oorzaak was vrij simpel, de betreffende bewoner trok ’s nachts de stekker uit het stopcontact ‘omdat hier een vervelend klein blauw lampje op zat’.

Op een ander moment gaf het matras aan dat een bewoner ‘s middags nog in bed lag, terwijl hij toch echt gewoon aan de lunch zat. In bed bleek een zogeheten ballendeken te liggen die wat zwaarder is dan een normale deken. Daardoor dacht het matras dat het nog steeds iemand op lag.

Gelukkig is een pilotfase het ideale moment om dit soort praktische problemen te ervaren. Gezamenlijk met de leverancier worden dit soort problemen direct opgepakt en opgelost.

Naar de volgende fase!

Inmiddels is de pilot afgerond en zijn de ervaringen erg positief. De volgende stap is om te onderzoeken of we het slimme matras structureel in kunnen gaan zetten en of het ook breder gebruikt kan worden: het matras kan bijvoorbeeld nog meer informatie geven over de slaaphouding van de bewoner. Dit is erg waardevol voor bijvoorbeeld een goed ‘wisselliggingbeleid’ (het regelmatig veranderen van de lichaamshouding van een bewoner). Met deze informatie gaan we bij Zorgspectrum weer een hele nieuwe fase in met het slimme matras.

 Blogger: Jochem Ooijevaar

bloggers Jochem Ooijevaar

footer boog