A A A

Oog voor u

Zorgzwaartepakketten

 

Wat is een zorgzwaartepakket?

Waarom een zorgzwaartepakket?

Welk zorgzwaartepakket krijg ik?

Wat kan ik met de indicatie doen?

Wat kost een zorgzwaartepakket?

In welke locatie van Zorgspectrum kan ik met mijn indicatie terecht?
Meer informatie?

 

 

Wat is een zorgzwaartepakket?

Langdurige zorg, waarbij mensen niet langer zonder ondersteuning en zorg kunnen wonen, wordt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP). Er zijn verschillende zorgzwaartepakketten. Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding maken onderdeel uit van iedere ZZP. Het pakket dat aan u wordt toegekend, wordt bepaald aan de hand van de beperkingen die u hebt en hoe zwaar die beperkingen zijn. Bij een lichte zorgzwaarte kunt u veel zelf, maar hebt u wel elke dag hulp of ondersteuning nodig. Bij een hoge zorgzwaarte heeft u bij veel activiteiten in het dagelijkse leven hulp nodig. U heeft daarbij dan de mogelijkheid om in een zorglocatie te wonen. Aan elke ZZP is een hoeveelheid (zorg)tijd gekoppeld, die wordt uitgedrukt in uren per week.

 

Waarom een zorgzwaartepakket?

Iedere hulpvraag is anders; de een heeft een beetje hulp of zorg nodig, de ander wat meer. Omdat de zorg goed moet aansluiten bij ieders persoonlijke omstandigheden, zijn er in een zorgzwaartepakket afspraken vastgelegd over de invulling van de zorg die nodig is. Het zorgzwaartepakket is het kader voor het persoonlijk zorgplan dat Zorgspectrum met u afstemt als u zorg bij ons afneemt.

 

Welk zorgzwaartepakket krijg ik?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist óf en zo ja, welk zorgzwaartepakket u krijgt. Meer informatie hierover, kunt u verkrijgen bij het CIZ [link].

Als u bij het CIZ een indicatie aanvraagt, kunt u aangeven bij welke zorgaanbieder u de zorg wilt afnemen. Dit noemen we de ‘zorgaanbieder van eerste voorkeur’. Als u de zorg via Zorgspectrum wilt afnemen, kunt u dit direct invullen. Onze cliëntadviseurs van het Servicebureau bieden u graag hulp bij het aanvragen van een indicatie.

Wat kan ik met de indicatie doen?

Als u van het CIZ een zorgzwaartepakket toegewezen heeft gekregen voor “zorg met verblijf”, dan kunt u zich melden bij de zorgaanbieder waar u wilt gaan wonen. Zodra er een plaats beschikbaar is, ontvangt u hiervan bericht. Als u een zorgzwaartepakket krijgt voor “zorg zonder verblijf”, dan kunt u de zorgaanbieder vragen om de zorg bij u thuis te leveren of u kunt thuis wonen en zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget.

Wat kost een zorgzwaartepakket?

De kosten voor een zorgzwaartepakket worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Meestal is er sprake van een eigen bijdrage die u moet betalen. Deze bijdrage wordt rechtstreeks geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Om een inschatting te kunnen maken van uw eigen bijdrage, heeft het CAK een rekenmodel ontwikkeld.

 

In welke locatie van Zorgspectrum kunt u terecht met uw zorgzwaartepakket?

 

In onderstaand tabel ziet u waar u met een bepaalde AWBZ-indicatie terecht kunt.

 

 

Beschut wonen

Beschermd wonen

Herstel-gericht

Beschermd met palliatief terminale zorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV3

 

VV4

 

VV5

 

VV6

 

VV7

 

VV8

 

VV9b

 

VV10

 

Nieuwegein

De Geinsche Hof

-

-

x

x

x

x

x

x

 

Vreeswijk

x

x

x

-

x

-

-

x

 

Geclusterde woonvorm:

De Dichter

 

 

x

 

x

 

 

 

Houten

Het Houtens Erf

-

-

x

x

x

x

x

x

 

Het Haltna Huis

x

x

x

x

-

x

-

x

Vianen

Hof van Batenstein

x

x

x

x

x

x

-

x

 

Geclusterde woonvorm:

De Plataan

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Alle zorgzwaartepakketten VV kunnen ook worden aangeboden via het Volledig Pakket Thuis, met uitzondering van VV 9 en VV 10.

Rechtsboven op deze pagina kunt u lezen wat in in hoofdlijnen bij de desbetreffende indicatie kunt verwachten. Extra zorg, aanvullend op uw zorgzwaartepakket, is uiteraard ook mogelijk.

Wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan gerust contact op met ons Servicebureau.Meer informatie?
Voor een compleet overzicht van de inhoud van de zorgzwaartepakketten, verwijzen wij u naar de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sociale Zaken.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met ons Servicebureau.