A A A

Zorg Thuis is dé thuiszorg specialist in Nieuwegein, Houten en Vianen. Voor uw ondersteuning in het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding.

Oog voor u

Zorg Thuis

 

Zorg Thuis is onze thuiszorg in Nieuwegein, Houten of Vianen. Zorg Thuis is er speciaal voor ouderen met een hulp- of ondersteuningsvraag. Onze medewerkers komen bij u thuis vanuit één van de (zorg)locaties van Zorgspectrum. U kunt met ons afspraken maken over verpleging, verzorging en begeleiding bij u thuis. Bij thuiszorg kunt u denken aan: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding.

Een klein team van medewerkers is verantwoordelijk voor uw zorg. Zo ziet u altijd een bekend gezicht.

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Als u in Houten, Nieuwegein of Vianen woont kunt u daar dus veel voordeel van hebben. U kunt gebruik maken van de volgende voorzieningen:

 


Vergoedingen voor zorg thuis

Als u thuiszorg nodig heeft, kunt u meestal een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), in het geval van huishoudelijke zorg, of uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), bij persoonlijke verzorging en verpleging. U kunt een indicatie aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen. In deze indicatie staat niet alleen of u een vergoeding voor zorg kunt krijgen, maar ook voor hoeveel zorg, welke soort zorg en voor hoe lang. Een indicatie kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont of bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Als u een indicatie krijgt moet u daarnaast vaak nog wel een eigen bijdrage betalen.  De eigen bijdrage betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en gaat buiten ons om. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en is voor iedereen verschillend.

 

U kunt natuurlijk ook zelf de kosten voor de benodigde zorg of diensten betalen, als u bijvoorbeeld meer of andere zorg wenst dan waar u volgens uw indicatie recht op heeft. Dit noemen we aanvullende diensten. Wij maken daarover graag afspraken met u.

 

Voor professionele alarmopvolging, gebruik maken van een maaltijd in het restaurant of het volgen van cursussen en sociale activiteiten zijn de kosten voor uw eigen rekening.

 

Servicebureau Zorgspectrum

Voor vragen over indicaties of over het aanvragen van zorg thuis, kunt u contact opnemen met het Servicebureau. Onze medewerkers geven u vrijblijvend advies en bemiddelen bij de hulpvraag die u heeft. Wij zijn er graag voor u. U kunt het Servicebureau bereiken via telefoon (030) 6575045 of mail servicebureau@zorgspectrum.nl .

 

Download hier de brochure voor meer informatie

Zorg thuis van Zorgspectrum