A A A

Oog voor u

Tijdelijke zorg

 

In de meeste van onze huizen bestaat de mogelijkheid van een tijdelijk verblijf. Bijvoorbeeld voor de duur van uw revalidatie, na ernstige ziekte of een operatie. In uw korte of iets langere tijd bij Zorgspectrum verplegen, verzorgen en behandelen we u zorgvuldig, deskundig en liefdevol. Hierdoor bent u snel weer sterker. Klaar om daarna weer zelfstandig verder te gaan. En daar bereiden we u ook op voor!

 

Zorgspectrum heeft ook plaatsen beschikbaar mocht er zich een crisissituatie voordoen. U ontvangt dan van ons de zorg en behandeling voor de duur van maximaal 2 weken.

Het kan zijn dat uw huisarts van mening is dat het niet langer thuis gaat en dat u acuut moet worden opgenomen. Bijvoorbeeld doordat u plotseling meer zorg nodig heeft of dat uw mantelzorger is uitgevallen. Zorgspectrum staat garant voor deze crisiszorg.

Als u op de spoedeisende hulp van het Antonius ziekenhuis komt en daar blijkt dat u een plek nodig heeft waar u tijdelijk moet worden opgenomen, kunt u op een crisisplaats bij Zorgspectrum terecht. †

 

Zorgverleners van Zorgspectrum zijn ook werkzaam in Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. Het hospice geeft 24 uur per dag zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste fase van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen.
Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. Hospice Kromme Rijnstreek en Zorgspectrum bieden u dan een alternatief. U, als onze gast, staat altijd centraal.