A A A

Oog voor u

Mantelzorg

 

Mantelzorgers zijn partners, ouders, familieleden, vrienden die aan hun naaste met een chronische ziekte of handicap, meer dan alledaagse zorg verlenen, vaak al lange tijd en intensief. De bijdrage van mantelzorgers is als basis van groot belang voor u als cliënt in de fase van zorg thuis en tijdens een verblijf in een zorglocatie van Zorgspectrum.

 

Bij de start van de zorgverlening wordt nagegaan wat uw behoeften zijn en wat de behoeften zijn van uw mantelzorger. Dit komt in een woon-leefgewoontengesprek aan de orde. In overleg met u en uw mantelzorger worden afspraken gemaakt door de coördinator van zorg (cozo) en deze worden vastgelegd in uw zorgdossier.

 

Kenmerk van de samenwerking met mantelzorgers en Zorgspectrum is dat we vooral zuinig willen zijn op mantelzorgers. Om uw mantelzorger te ondersteunen heeft Zorgspectrum een aantal zaken geregeld ter ondersteuning. U kunt hierbij denken aan een bezoek aan het maandelijkse Alzheimercafé voor informatie over (beginnende) dementie. Ook kunt u denken aan een advies van de coördinator van zorg over geschikte mogelijkheden van zorg en dienstverlening.

 

Wilt u meer weten over onze visie op mantelzorg, lees dan ons beleidsdocument “samenspel mantelzorg en Zorgspectrum”.