A A A

Oog voor u

Een kwaliteitsorganisatie zijn

Onze belangrijkste KEUZES

 

Onze Kernactiviteiten

Zorgspectrum levert in eigen zorglocaties en, in de directe omgeving, bij mensen thuis, praktische en hoogwaardige welzijns- en zorgdiensten en Ėproducten aan senioren. Ons werkterrein ligt in en om het Utrechtse Lekstroomgebied. Als maatschappelijke onderneming werken we van harte samen met alle andere zorg- en welzijn ketenpartners, met overheden, burgers en belangenorganisaties, de onderwijssector en de media.†

 

Onze Missie

Zorgspectrum wil een maatschappelijk onderneming zijn die blijvend waarde toevoegt aan de lokale samenlevingen in haar werkgebied, dit door met zorg en dienstverlening bij te dragen aan de kwaliteit van leven van, vooral oudere, inwoners die beperkingen ervaren in hun functioneren als gevolg van ziekte en / of een handicap. Zorgspectrum wil dat haar zorg- en dienstverlening bereikbaar is voor alle maatschappelijke geledingen en wil zo bijdragen aan een gezonde samenleving.

 

Onze Visie

Dit is onze belofte aan onze klanten, bewoners en cliŽnten:†††††††††††††† ††

De toegewijde en betrokken vakmensen van Zorgspectrum hebben oog voor u, met een vakbekwame blik. Oog voor wie u bent. Oog voor wie u lief is. Oog voor uw vraag naar zorg en ondersteuning. Deze belofte inspireert ons en is bepalend voor onze houding en ons gedrag! U mag ons er ook op beoordelen.

 

In onze samenleving staan de individuele wensen en behoeften van mensen meer en meer centraal. Nagenoeg iedereen wil zo lang mogelijk zijn of haar zelfstandigheid, zeggenschap, eigen regie behouden. En als Zorgspectrum doen we ons uiterste best om hier rekening mee te houden en op in te spelen. Individuele zorg is dus Ďvraaggestuurdeí zorg, waarbij wij open staan voor ieders waarden, normen en gebruiken, voor de eigen leefstijl van iedere cliŽnt. Met name bij dementerende of verwarde ouderen zijn hiervoor mensenkennis, invoelingsvermogen en een goed contact met de familie of andere Ďnaastení nodig. Persoonlijke aandacht, ondersteuning en zorg in alle fasen van het ouder worden veronderstellen ook het bieden van de privacy van een eigen leefruimte; een thuisbasis waar de cliŽnt zichzelf kan zijn. Want gewoon plezierig wonen en leven staan voorop. Verzorging en verpleging zijn aanvullend.

 

Wij zien professionele zorg als het systematisch inzetten van werkwijzen die persoonlijke zorg van hoge kwaliteit mogelijk maken voor onze klanten, bewoners en cliŽnten in de oudere en oudste leeftijdsgroepen. Voorbeelden hiervan zijn het consequent werken met zorgdossiers, het evalueren van de zorg en het aansluiten bij de persoonlijke wensen van de bewoners en cliŽnten.

 

De medewerkers van Zorgspectrum zijn deskundig en bekwaam. Zij hebben een professionele werkhouding en werken zo goed mogelijk samen. U kunt vertrouwen op een oprechte en toegewijde wijze van zorg- en dienstverlening.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††