A A A

Oog voor mij

De stijl van Zorgspectrum

 

De Stijl van Zorgspectrum, tja wat is dat eigenlijk? Een terechte vraag, die we graag beantwoorden. De Stijl van Zorgspectrum gaat helemaal over de manier waarop wij denken, ons opstellen en handelen. Onze houding en ons gedrag staan hier centraal, en de optelsom daarvan herken je op een gegeven moment als een ‘herkenbare stijl’. Zoiets van: “Ja, zo doen wij het hier met elkaar.” Houding en gedrag maken onze hogere waarden en normen heel concreet, zichtbaar, merk- en voelbaar. De Stijl van Zorgspectrum gaat over onze houding en ons gedrag. Die ‘manier waarop’ is ook doorslaggevend voor de sfeer in onze organisatie en het klimaat waarin we samenwerken. Wij willen dat onze medewerkers zolang ze hier werken kunnen leren en groeien. Wij vinden het belangrijk om zo veel verantwoordelijkheid te delegeren als mogelijk is; hiermee willen we primair onze deskundige medewerkers inspireren en hen alle ruimte te geven om professioneel en persoonlijk te groeien.

 

  • dichtbij, met een oog voor oplossingen

en gastvrij, zonder drempels en voor iedereen.

Wij zijn er. We staan naast – niet boven, niet onder – de mensen die onze steun en zorg zo goed kunnen gebruiken. Wij zetten onze kennis en kunde in, maar beseffen maar al te goed dat ons werk gericht is op het welzijn van mensen. Inderdaad, dwars door nuttige en noodzakelijke processen en protocollen en procedures heen is ons vak eerst en vooral ‘van mens tot mens’-werk. Daar hoort aandacht bij - willen zien en willen luisteren –, net als actie! Kwaliteit van leven zit ‘m vaak in de kleine dingen. Hoe belangrijk de rode draad ook is.

 

  • kundig, met een vakbekwame blik

en bereid te DOEN en te geven; professioneel en persoonlijk, planmatig en zorgvuldig.

Wij weten waarover we praten, weten wat we doen. Toch is kundig zijn nog meer dan dat. Het begint inderdaad met de wil om veel voor mensen te betekenen – soms heel zichtbaar, maar vaker niet. Kundigheid gaat vervolgens ook heel sterk over vanzelfsprekendheid’ en automatische bereidheid te doen. Hoe planmatig en systematisch ook, iedereen is anders en hoe je doet wat er gebeuren moet is dus ook individueel en persoonlijk. Vanuit jezelf – en dus per definitie anders dan een ander – en gericht op individuele mensen voor wie je met jouw steun, hulp en zorg enorm veel betekent. Doordat je klaarstaat voor klanten, bewoners, cliënten én je collega’s, geef je echte inhoud aan aandachtige zorg én aan hartelijke samenwerking.

 

  • respectvol, warm en aandachtig

goedgemanierd en warm, aandachtig – helder zien en goed luisteren - en met een scherp oog en oor voor de wens van behoud van eigen regie: zelfstandigheid, privacy en onafhankelijkheid.

Bij Zorgspectrum heeft ieder van ons volop te maken met mensen die kleinere, grotere en grote problemen hebben met de kwaliteit van hun leven. Ouderdom komt met gebreken en die hakken er soms flink in. Achteruitgang in de lichamelijke of geestelijke gezondheid is wat je niemand toewenst. Met onze houding en met wat wij doen én achterwege laten, kunnen we veel betekenen! Door altijd respectvol te blijven laten we zien hoe belangrijk we de menselijke waardigheid vinden. Wat dat dan wel is, respectvol handelen? Voor ons staat het voor persoonlijke aandacht, oprechte belangstelling, moed inspreken, kleine attenties, je inspannen voor een goed contact met de naaste familie, het opmerken van ook de kleine, langzame veranderingen. Door dit allemaal te zijn en doen voelen onze klanten, bewoners en cliënten omgekeerd ook (!) dat zij belangrijk voor ons zijn. En zo is het ook: iedere mens verdient het gezien te worden en belangrijk te zijn. Wij handelen naar het inzicht dat bezielde medewerkers met plezier in hun werk hun beste prestaties leveren.

 

  • positief en optimistisch – er kan nog zó veel

energiek en vooruitstrevend, daadkrachtig en altijd open voor beter.

Wij zijn er voor mensen in de herfst van hun leven, die onze helpende handen nodig hebben voor het koesteren of vergroten van hun dagelijkse kwaliteit van leven. Wij krijgen te maken met gebeurtenissen die ook onszelf soms diep raken. Maar boven alles zien we ook dagelijks wat de waarde en de betekenis is van onze inspanningen. We zien hoeveel we kunnen betekenen voor de mensen die ons nodig hebben, en dat bezorgt je veel plezier en energie. Een echte kick! Juist onze zó directe betrokkenheid bij de betekenis van ons werk is iets waar zeer velen die niet in ons vak werken jaloers op zijn. Je doet dankbaar en uiterst waardevol werk! We laten ons dus nooit ‘kisten’ door de belasting van ons werk. Door goed te doen besef je ook jezelf een grote dienst!

 

  • betrokken, met visie en bezieling          

wij weten van invoelen en meeleven; we blijven altijd in staat adequaat te handelen.

Onze professionaliteit blijkt, behalve uit ons weten en kunnen, ook uit onze mentale betrokkenheid. Kunnen invoelen en meeleven en die betrokkenheid vertalen naar adequaat handelen en steunen is in ons soort werk een essentieel onderdeel van onze vakkunde. Wij voelen ons sterk verbonden met alles wat nog wél kan in het leven van de mensen die zich aan onze zorg hebben toevertrouwd. Dat invoelen maakt ons werk rijk en mooi. Weten wie je voor je hebt is soms al het halve werk.

 

  • open                                                          

aanspreekbaar en verantwoordelijk: middenin de samenleving.

Als Zorgspectrum geloven we in en handelen we naar het beeld van de ongedeelde samenleving. Wij zijn gevestigd in lokale gemeenschappen binnen middelgrote en kleinere gemeenten. Daar horen we bij iedereen en iedereen hoort bij ons. Daarom staan onze deuren wijd open en is iedereen hier van harte welkom. Middenin de samenleving staan betekent ook dat we aanspreekbaar en in staat zijn te vertellen wat we hier doen, hoe we werken en wat we presteren. Transparantie en openheid horen dus onlosmakelijk bij onze verbondenheid met de ons omringende gemeenschappen. Ja, wij geloven in gemeenschappelijkheid. En in gemeenschapszin.

 

  • talenten benutten                                             

en blijven groeien: als mens en als professional.

Wij vinden het belangrijk dat je in staat bent je talenten waar te maken en te benutten. En Zorgspectrum zal je daarbij waar mogelijk steunen en stimuleren. Talenten benutten begint met zelfkennis en zelfvertrouwen. Weten wie je bent en waar je kracht zit; maar ook beseffen uit welk hout je niet gesneden bent. Natuurlijk is er een kern van wie je bent en altijd zult zijn. Maar mens-zijn is vooral ook jezelf permanent blijven ontwikkelen, leren, kennen, kunnen en groeien. Alleen als we onze mensen die groeiruimte geven kan Zorgspectrum een bloeiende organisatie zijn en blijven.