A A A

Oog voor u

CliŽntenraad

 

Binnen Zorgspectrum heeft elke locatie een eigen (lokale) cliŽntenraad. Uit elke lokale cliŽntenraad worden twee vertegenwoordigers gekozen die eveneens zitting hebben in de Centrale CliŽntenraad (CCR).
Tekstvak: Waar wordt de Centrale CliŽntenraad o.a. bij betrokken:
ē	Begroting en jaarrekening
ē	Prijsbeleid
ē	Beleid consument en markt
ē	Verbetering kwaliteit van ĎEten en Drinkení (voedingsbeleid)
ē	Strategische koers
ē	Huisvesting
ē	Wijzigingen in de AWBZ
De CCR heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliŽnten te behartigen, voor zover deze zijn overgedragen door de lokale cliŽntenraden. De CCR overlegt 6 Š 7 keer per jaar met de Raad van Bestuur. Iedere lokale cliŽntenraad voert overleg met de locatiemanager van de betreffende locatie.

 

Op deze pagina vindt u informatie over:

ß de samenstelling van de CCR

ß waar u meer informatie kunt krijgen over de CCR

ß artikelen uit het landelijk nieuws met betrekking tot onderwerpen die de cliŽntenraad aan gaan

ß publicaties

ß tijdschriften

 

Indien u informatie wenst over ťťn van de lokale cliŽntenraden, dan kunt u in de menu-balk links een keuze maken uit de lokale raden. Op dit moment is er alleen informatie beschikbaar over de lokale cliŽntenraad van Het Houtens Erf. De komende periode zal deze informatie ook worden vermeld van de andere lokale raden.

 

Samenstelling Centrale CliŽntenraad

Naam

Vertegenwoordiger van locatie

De heer P.O. Rijken (voorzitter)

Het Haltna Huis

De heer J.A.M. van den Berg

Het Houtens Erf

Mevrouw R. Mantel

Het Houtens Erf

De heer H. Fijn van Draat

Zuilenstein

Mevrouw M. Smit

Zuilenstein

De heer J. Lindenaar

Vreeswijk

Mevrouw  W.M. Miltenburg

Vreeswijk

Mevrouw E. van Ballegoy

Hof van Batenstein

Mevrouw M. Farmache

De Geinsche Hof

vacature

Het Haltna Huis

vacature

De Geinsche Hof

vacature

Hof van Batenstein

 

 

Informatie over de CCR

Indien u meer informatie wenst over het werk van de CCR, dan kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat van de CCR, mevrouw J. Broer (aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag), telefoonnummer 0347-361200 of per e-mail j.broer@zorgspectrum.nl.

 

Uit het landelijke nieuws

Informatie over waskosten

Het wassen van kleding komt voor rekening van cliŽnten. De bedragen die de zorginstellingen daarvoor vragen zijn erg verschillend. In oktober zijn LOC, Nibud, College voor Zorgverzekeringen, het ministerie van VWS en de brancheorganisaties bij elkaar geweest. Afgesproken is dat het Nibud een richtbedrag voor waskosten in een zorginstelling gaat berekenen. Nibud is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiŽn van huishoudens. Duidelijk is geworden dat het richtbedrag in de loop van februari bekend zal worden gemaakt. Meer informatie? klik hier.

 

Artikel ďDe waarde van mensen als basis van zorgĒ

Voor de inhoud van het artikel, klik hier.

 

Artikel ďMijn man en ik gaan hier nooit meer wegĒ

Over de thuiszorg en het zorgconcept ďbuurtzorgĒ van Zorgspectrum.

Voor het volledige artikel, klik hier.

 

Publicaties

Boek ĎOp zoek naar een mens': verhalen over ouderen en zorg
(auteur: Leo Erp, ISBN 97-8946-1410-030)
Het boek beval unieke verhalen over ouderen en zorg met als doel om te confronteren en te ontroeren. In de verschillende verhalen die in het boek staan spelen behoeften, gevoelens en emoties van de ouder wordende mens, hun familie en van de zorgverleners de hoofdrol.

 

Boek ĎDe Wondere wereld van dementieí
(auteur: B. Verbraeck, ISBN 97-890-3523-0194)
Een praktisch boekje dat verzorgers en familie van dementerenden in heldere bewoordingen inzicht biedt in de werking van de hersenen van dementerenden en wat dit betekent voor de begeleiding. Bevat illustraties, voorbeelden en tips.

 

Boek ĎMijn partner raakt de weg kwijt, omgaan met dementie
(auteur: Jessy van Loon, ISBN 90-430-1133-9)

Tachtig procent van de dementiepatiŽnten in Nederland en BelgiŽ woont thuis, zodat alle of vrijwel alle zorg neerkomst† op de partner. De dementerende heeft steeds meer hulp en begeleiding nodig, maar vervreemdt steeds verder van zichzelf en van zijn omgeving, dus ook van zijn partner.

 

Boek ĎAltijd vandaagí
(auteur: Inez Beaufort, ISBN 97-890-2908-0590)

Beschrijvingen van dementie vol humor, tragedie, wanhoop en poŽzie. Bernlef, Bert Keizer, Esther Gerritsen, J.J. Voskuil en Tonnus Oosterhoff, Samuel Beckett, Muriel Spark, Julian Barnes, Jonathan Franzen en Ivan Klima vertellen ieder hun verhaal.
Inez de Beaufort is hoogleraar medische ethiek, Frans Meulenberg is publicist en wetenschapsjournalist. Zij stelden deze bundel vol herkenning samen.

 

Boek Ď(op)nieuw geleed, oud gedaaní
(auteur: Ruud Dirkse, R. Kessels & Frans Hoogeveen, ISBN 97-890-2154-9644)

Het aantal dementerenden loopt op naar zon 500.000. De overgrote meerderheid woont thuis. Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met dementie nog van alles kunnen leren. Als dit proces goed wordt begeleid, kunnen mensen met dementie langer zelfstandig functioneren en wordt de zorg eenvoudiger. Vier deskundigen laten in dit hoopgevende boek vol praktijkvoorbeelden zien hoe dit leren in zijn werk gaat.

 

Tijdschriften

 

De tijd van je leven

De tijd van je leven is een leuk, actief tijdschrift voor dementerende ouderen. Het stimuleert de zintuigen waardoor het de lezer bereikt en raakt, voor meer informatie: www.nostalgiemedia.nl

 

 

 


 

Vergaderdata vooroverleg CCR 2014

De actuele data worden hier binnenkort vermeld.

Al die afkortingen...

LOC, SoZaWe, VVT, NZa.... in de zorg zijn we er sterk in om afkortingen te gebruiken. Wilt u een goed overzicht van de volledige betekenis?
Lees verder >