A A A

Oog voor u

Aanvullende diensten

 

Veelal wordt de zorg en behandeling die Zorgspectrum biedt, vergoed vanuit de AWBZ. Hiervoor heeft u een indicatie ontvangen van het CIZ. Op basis van deze indicatie maken wij met u afspraken over de zorg en dienstverlening. In overleg met u worden deze afspraken vastgelegd in uw persoonlijk zorgplan. Deze zorg en/of dienstverlening noemen we basiszorg of basisdiensten en wordt toegelicht in de publieksbrochure van het CVZ “Uw zorg in een AWBZ-instelling”. Deze kunt u hier downloaden: http://www.cvz.nl/publicaties/publieksbrochures.

 

Als u deze basiszorg wilt uitbreiden, aanvullend aan uw indicatie, is er bij Zorgspectrum de mogelijkheid deze ‘op te plussen’. U kunt voorafgaand, aansluitend of naast het verzekerd pakket vragen om plusdiensten van Zorgspectrum. Bijvoorbeeld als u twee dagen naar de dagactiviteit gaat en graag een extra dagdeel zou willen gaan, maar hier geen indicatie voor krijgt.

 

Naast deze basis- en plusdiensten biedt Zorgspectrum ook servicediensten. Bijvoorbeeld professionele alarmopvolging thuis of het internet-, telefoon- en televisieabonnement als u bij ons komt wonen.

 

In overleg met de cliëntenvertegenwoordiging (Centrale Cliëntenraad) maakt Zorgspectrum afspraken over het plus- en servicepakket.

Dit aanbod kan variëren. Voor meer informatie over het aanbod, kunt u contact opnemen met het Servicebureau van Zorgspectrum via telefoonnummer 030-6575045.